Inschrijving Judo en Aikido

Inschrijfformulier voor de ledenadministratie Omnisport2b afdeling Judo

Judo – Aikido

Het doet ons genoegen dat u zich wilt aanmelden als lid van onze vereniging en heten u van harte welkom. Hieronder zijn een aantal belangrijke punten uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging opgenomen.

Door indienen van dit inschrijfformulier geeft u aan hier kennis van genomen te hebben en er naar te handelen. Lees het dus goed door.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie, judobergadmin@omnisport2b.nl

Wij hopen dat u bij ons een sportieve- en plezierige tijd zult beleven!

*Deze persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor contact ten bevoeve van het voeren van de ledenadministratie.

Formulier wordt geladen ...

Voorwaarden:

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie en dient SCHRIFTELIJK of per email (judobergadmin@omnisport2b.nl) plaats te vinden.

Rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van één maand (dus vóór 1 februari óf 1 september) en een minimale duur van het lidmaatschap van zes maanden.

De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of letsel, welke het gevolg zijn van het bezoeken of deelnemen aan de lessen, wedstrijden of andere activiteiten van de vereniging. Voor schade welke de leden aan derden aanbrengen in verenigingsverband is een W.A.-verzekering afgesloten.

Gemaakt beeldmateriaal kan gebruikt worden op social media en op de website van Omnisport2b.nl. Uiteraard gaan wij hier selectief en doordacht mee om. Wij verwijzen naar onze privacyverklaring voor de procedure bij klachten hierover.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar het algemene reglement van Omnisport 2B.