ALV op woensdag 19 juni

Beste Omnisport2B leden en bestuursleden,

Bij deze nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 19 juni in ons nieuwe verenigingsgebouw, voorheen bekend onder de naam “de Rotonde”, op het sportpark “Het hoge Land” (ingang via Oudelandselaan).

De inloop is om 19u45 en we beginnen stipt om 20u. De vergadering is naar verwachting om 22u afgelopen, waarna er nog tijd is om even na te kaarten.

 

Naast de agenda van deze ALV heeft u deze avond ook de kans om kennis te maken met het nieuwe clubgebouw dat wij hebben aangekocht en gaan verbouwen tot een sportaccommodatie met twee sportzalen en een gemeenschapsruimte. Bovendien presenteren wij op deze ALV de Obligatielening die wij uit gaan geven als financiering van het verbouwingsproject. U heeft dus meer dan één goede reden om deze avond aanwezig te zijn.

 

De agenda van deze avond is:

  1. Opening van de ALV door de voorzitter;
  2. Mededelingen en vaststellen van de agenda
  3. Verslagen van de afdelingen
  4. 4a. Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascontrolecommissie + Decharge over het gevoerde beleid en de financiën.
  5. Verslag project “het Clubhuis” + oproep vrijwilligers
  6. presentatie Obligatielening en informatiebrochure
  7. 6a. Toelichting kandidatuur penningmeester + Verkiezing nieuwe penningmeester
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Om het verbouwingsproject te doen is de inzet, de betrokkenheid en deelname van al onze leden van cruciaal belang. Nog groter is het belang van slagen van de obligatielening ter financiering van dit project. Ruimhartige financiële hulp van de leden, ouders en donateurs is onontbeerlijk.

Het bestuur doet een warm beroep op alle leden, ouders-verzorgers en donateurs om te overwegen de vereniging te helpen door te participeren in de obligatielening.

 

Wij kijken dan ook uit naar uw aanwezigheid op woensdag 19 juni 2019 om 20u in ons nieuwe verenigingsgebouw.

 

Namens het overkoepelende bestuur van Omnisport2B en de afdelingsbesturen

Ingrid van Houten – kandidaat penningmeester

Reinier Schuring – Penningmeester

Tom Vermeylen – voorzitter