Voortgang in het clubhuis

Intussen wordt er flink verder geklust in ons nieuwe clubhuis aan het sportpark van het Hoge Land.
Om het gebouw voor te bereiden op de volgende grote werkzaamheden (het vervangen vanhet dak), organiseren wij de komende maanden nog twee vrijwilligersdagen:
– zaterdag 15 februari (11u-16u)
– zaterdag 14 maart: NL doet vrijwilligersdag (10u-16u)

Aanmelden kan via secretariaat@omnisport2b.nl
Iedereen is welkom: klussers, schoonmakers, theezetters, bazen en levensgenieters.