Loting 2022 obligatielening het Clubhuis

Op dinsdag 7 juni 2022 heeft de obligatiecommissie 2022 zitting gehad en de obligatienummers geloot die dit jaar kunnen worden aangeboden voor terugbetaling conform de regels van de in 2019 uitgegeven obligatielening.

Op basis van het Obligatieregister zijn er van de 244 uitgegeven obligaties dit jaar 31 uitgeloot (12,5%).
Deze 31 random uitgelote obligatienummers voor het jaar 2022 zijn:

Obligatienummer
639007803
215592296
749882562
490329621
619385229
211175369
112309342
554209166
807877544
778286926
472381148
942605049
809634469
659142624
227069450
577475466
182500215
980017069
971323923
662372868
382303854
596567672
230505637
601770822
315589746
648074591
711928705
260992808
887873287
587690015
593976529

Terugbetaling

De obligatiehouders van uitgelote obligaties moeten het certificaat ervan aanbieden aan het bestuur van de vereniging voor ontwaarding (doorhaling). Dit moet gebeuren binnen een termijn van 2 maanden na de publicatie van de uitgelote obligaties, maar in elk geval voor het einde van het obligatiejaar (eind september). Hierbij wordt de obligatie geschrapt uit het register en toegevoegd aan de lijst van uit te betalen obligaties.
Aan het einde van het lopende obligatiejaar (eind september) worden de uit te betalen obligaties afgelost door betaling van de nominale waarde op de rekening van de obligatiehouder zoals bekend in het register.